Montážne kroky kovových razníc

Zostava raznice ovplyvní kvalitu raziacich dielov, používanie a údržbu raznice a životnosť raznice, čo ukazuje jej dôležitosť u výrobcu raznice.Aké sú teda základné požiadavky na montáž razidiel?Podľa konštrukčných charakteristík a technických podmienok raznice by sa mala zostaviť podľa určitého poradia a spôsobu montáže.

1. Pri zostavenom lisovadle by sa horný lis mal posúvať hore a dole pozdĺž vodiaceho stĺpika hladko a flexibilne a nie je povolená žiadna tesnosť;

2. Medzera razidla a matrice by mala spĺňať požiadavky výkresu a rozdelenie by malo byť rovnomerné a pracovný zdvih raznice alebo matrice by mal spĺňať požiadavky technických podmienok;

3. Všetky razníky by mali byť kolmé na montážnu základňu pevnej dosky;

4. Relatívna poloha polohovacieho a blokovacieho zariadenia by mala spĺňať požiadavky výkresu;rozstup vodiacich dosiek raznice by mal byť v súlade s výkresom a vodiaci povrch by mal byť rovnobežný so stredovou čiarou v smere podávania raznice;vedenie s doskou prístroja na meranie tlaku, jeho bočná prítlačná doska by sa mala pružne posúvať a fungovať spoľahlivo;

správy

5. Vzájomná poloha vykladacieho a vyhadzovacieho zariadenia by mala spĺňať konštrukčné požiadavky, prevýšenie je v rámci prípustného rozsahu a pracovná plocha nesmie mať sklon ani jednostranné vychýlenie, aby sa zabezpečilo, že lisovacie časti resp. odpad možno vykladať a vyhadzovať hladko;

6. Zaslepovací otvor alebo vypúšťací žľab by mali byť odblokované, aby sa zabezpečilo, že lisovacie časti alebo odpad môžu byť voľne vypúšťané;

7. Štandardné časti by mali byť vzájomne zameniteľné;Spolupráca medzi upevňovacími skrutkami, polohovacími kolíkmi a ich otvormi by mala byť normálna a dobrá.


Čas odoslania: 26. júla 2022